Nadace Terezy Maxové dětem

Již osmým rokem společně podporujeme charitativní činnost Nadace Terezy Maxové dětem. V roce 2017 jsme rozšířili skupinu produktů zapojených do projektu. Na našem účtu se za celý rok 2021 nashromáždilo 25 000 Kč. Vaše příspěvky věnujeme nadaci vždy na konci roku k 31. 12.

Všem našim zákazníkům, kteří podpořili náš projekt, bychom tímto chtěli poděkovat za podporu a věříme, že společně podpoříme nadaci i v roce 2024.

Produkty zapojené do projektu:

TERIBEAR

Teribear je „méďa hrdina“ a současně hlavní symbol stejnojmenného projektu Nadace Terezy Maxové dětem. Symbol médi v sobě vhodně spojuje dětskou tématiku se současným módním trendem. Jméno TERIBEAR pak vzniklo hravou kombinací dvou jmen teddy bear /anglický název pro plyšového medvídka/ a Tereza, podle patronky nadace. TERIBEAR získal prestižní ocenění v rámci soutěže TOP FIREMNÍ FILANTROP, v kategorii „Partnerství se zákazníky“. Prestižní soutěž pořádá Fórum dárců a cena je určena pro projekt, který účinně zapojuje zákazníky do veřejně prospěšného projektu.


Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. V České republice je však stále 24 000 dětí odkázáno na ústavní výchovu. Jednoznačným cílem nadace je proto snížení počtu dětí v ústavech, a to prostřednictvím tří směrů pomoci, jimiž jsou:

  • Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému, atp.
  • Podpora náhradního rodičovství. Tento směr spočívá zejména v podpoře rozšíření všech forem náhradní rodinné péče a profesionalizace pěstounské péče.
  • Kompenzace nedostatků ústavní péče je oblast úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. V této oblasti je především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění ústavní péče.
Pokud chcete podpořit Nadaci Terezy Maxové dětem, pošlete SMS ve tvaru DMS TEREZADETEM 30, DMS TEREZADETEM 60 či DMS TEREZADETEM 90 na číslo 87 777

V centru pozornosti nadace vždy stálo dítě a jeho potřeba. Více na www.terezamaxovadetem.cz