Projekty

 

Projekt FVE INTERPAP OFFICE CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002393 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

 

Projekt Digitalizace společnosti INTERPAP Office, s.r.o. reg. číslo: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0005765 je financován Evropskou unií.

Cílem projektu je posílení současného informačního systému o prvky smart office, software pro zefektivnění logistiky a řízení skladu, dále bude vyvinuta nová služba pro klienty, a to elektronický katalog.