Projekt FVE

 

Projekt FVE INTERPAP OFFICE CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002393 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.